Obligatoriska bakdörrar till datorer

FBI har presenterat ett utkast för Interpol, emot end-to-end kryptering, med pedofili som svepskäl. Utkastet hävdar att bakdörrar till våra teknikprodukter är säkra, och att teknikföretagen bör skapa dem. I dagsläget är det oklart om Interpol ställer sig bakom FBI:s förslag.

Interpols högkvarter i Lyon, Frankrike

Insatta källor har i åratal hävdat att säkerhetstjänster hotar och tvingar teknikföretagen att installera bakdörrar. Man kan sedan länge ta för givet att alla länders teknikföretag har bakdörrar i sina produkter — amerikanska som kinesiska. Vill FBI med sitt förslag följa upp legalt, eller ge allmänheten intrycket att bakdörrar inte redan finns?

När våra teknikprodukter (datorer, surfplattor och mobiler) alla tillverkas med bakdörrar som standard, är fältet öppet för missbruk. Det lagliga utrymmet lär expanderas med tiden (långsamt, så ingen reagerar). Korrumperade myndigheter kommer (tämligen säkert) att ge den kriminella sektorn access till våra datorers bakdörrar.

Etablissemangets målsättning är att ingen information skall kunna gömmas för myndigheter, och som en konsekvens inte heller för organiserad brottslighet — eftersom de överlappar. Ingen (äkta) kryptolog skulle instämma i att bakdörrar vore förenliga med skyddat privatliv.

Västglobalisternas maktambition tolererar inte den sorts kryptering som bara kontrolleras av sändare och mottagare (end-to-end). Även om teknikföretagen slutar tillhandahålla den sortens kryptering, kan folk ordna det på egen hand: Kryptera texten själv, och skicka som vanlig e-post.

Även en rebus är en form av kryptering. Ett folkligt försvar av informationsfrihet kunde vara att leka med koder i privat kommunikation — grannskapets ”Detektivklubben tre lingon 🔴🔴🔴”.

Längre fram i tiden vore det intressant att se hur myndigheter skulle reagera om folk började skicka slumpmässig text till varandra (sekvenser av slumpmässiga bokstäver, skräptext). En paranoid polisstat kunde bli skogstokig av tilltaget, men de kan inte arrestera hela befolkningen. När vanligt folk i Kina spontant började meditera tillsammans — bara fridsam meditation, om än i masskala — svarade Kinas paranoida kommunistdiktatur med att arrestera och döda dessa fridsamma Falungong-deltagare, trots att Falungong varken är någon organisation eller ens har någon agenda. Falungong-utövare mediterar spontant och stillsamt tillsammans, utan att besvära någon. Det krävs inte mycket för att ”elitens” flockpsykopater skall börja döda.

https://arstechnica.com/tech-policy/2019/11/think-of-the-children-fbi-sought-interpol-statement-against-end-to-end-crypto/