Biologisk krigföring mot dissidenter

Alt-media hotar ett enormt maktprojekt, vars ledarpsykopater skulle ha mördat alla alt-skribenter för länge sedan, om det inte vore kontraproduktivt (skulle väcka folk en masse). Alt-skribenter behöver försvinna diskret bakom någon ridå, t.ex.: EU-uppladdningsfilter (∀ ISP!), undantagstillstånd (av terror etc.), inbördeskrig, organiserad brottslighet (öppna skjutningar beställs kring systemkritiker) eller fabricerade högdödliga epidemier med undantagslagar.

En hostning i butiken, och du interneras i ’karantän’ där du tragiskt dör, trots den ’fina vården’. Flyr du, skjuts du på fläcken. Alla vittnen bidrar ivrigt till att du fångas, och drar en djup suck av lättnad när du eliminerats.

Blåljus är plötsligt vid ditt hem, gula band kring ditt hus, polis och skyddsdräkter, din livlösa kropp bärs ut på bår med plastbubbla. Grannar ängsliga för smitta är tacksamma för ingripandet, villiga att vaccineras och få sin hälsa övervakad i realtid med implantat för ’smart tidig vård’ (unika biverkningar för systemkritiker). ”Den bortgångne var alt-skribent, men vem som helst kan ju smittas.”

När epidemi-kortet spelas ut måste även lydborgare dö, så systemkritikerna kan försvinna i mängden. Migranter orsakar redan en ny sjukdomsbild, vilken tyvärr ignoreras av vården. Ingår det också i planen?