Nefilim, fossilt fotavtryck, 120 cm, 200 miljoner år

fotavtryck20nefilim

I Sydafrika finns ett förstenat mänskligt fotavtryck, 120 cm långt, 200 miljoner till 3 miljarder år gammalt. Avtrycket borde vara världsberömt, och bli beskådat av miljontals turister varje år, men nej, det är i praktiken okänt för allmänheten, vilket i sig är ganska otroligt. 📄

Det finns många exempel på fynd av mänsklig verksamhet som går hundratals miljoner år tillbaka. Tikalsky-prinsessans kvarlevor, en människa av europeisk typ, har daterats vara mer än 800 miljoner år gamla. Vid den tiden fanns varken växter eller djur på jorden, bara bakterier, alger o.dyl.. Jorden terraformerades. Livet uppstod inte på jorden, det inplanterades, såväl växter och djur som människor. Våra vetenskapsmän tror på allvar att evolutionen plötsligt fick raketfart under kambriska explosionen för 540 miljoner år sedan, när det egentligen var nästa fas i terraformeringen.

Den mänskliga arten ser ut att ha existerat i flera miljarder år. Nutidens vetenskapligt avancerade civilisation är inte planetens första. Vi blonda arier har möjligen funnits på jorden i endast 10.000 år. Bland landlevande arter är vår oförmåga att tåla solens ljus unik, och beror på att solen inte är vår egen.

Fotavtrycket i bild ovan, 1,2 meter långt, 0,2–3 miljarder år gammalt, passar in i berättelsen om Nefilim, bortsett från att det bara har 5 tår (Nefilim hade 6). Avtrycket motsvarar en kroppslängd på över 7 meter.

Änglar som tilldelats uppgiften att vakta paradiset nedsteg (föll) för att avla barn med jordiska kvinnor. Avkomman blev jättar av fruktansvärd ondska, kallade Nefilim, vilka åt människor, men utplånades (nästan) med Noas flod.

Amerikansk militär uppges (bekräftat) år 2002 ha stött på en levande Nefilim i Kandahar, Afghanistan, längd: 4 meter, vikt: 500 kg, 6 fingrar på varje hand och dubbla rader med tänder.

Nutidens luciferianska globala maktelit har totalitära planer som skulle saboteras om världsbefolkningen insåg sanningen i mänsklighetens ursprung och historia, varför kunskaper från både äldre och yngre historia systematiskt förtigs och döljs.

Jesus sade att den sista tiden blir som i Noas dagar. Så passande att levande Nefilim har bevittnats igen. Fotavtrycket ovan är ett fossil från en urgammal helvetisk tid på jorden, som enligt Uppenbarelseboken återkommer i den sista tiden, vilken kan vara nu.

privatspaning logo strip