Tech support

ForumFiles/Minfil

ForumFiles/Minfil är borta. Alternativ: 🔗 Delafil.se 🔗 Anonfiles

Bloggen TLarsson64SE permanent nerstängd av WordPress

🔗 WordPress stänger ner bloggen TLarsson64SE

Undersök en blockerad webbplats

Om en server inte svarar kan du undersöka om felet ligger hos dig eller servern. När större tjänster använder flera olika servrar kan verktygen nedan ge olika svar.

🔗 Is it down or just me?
🔗 Down for Everyone or Just Me
🔗 Is It Down Right Now
🔗 Is It Down?

Öppna en blockerad webbplats

🔗 Hur man öppnar en blockerad webbplats

Sveriges Radios RSS

Sveriges Radios RSS fungerar inte med WordPress shortcode, men fungerar med WP Blocks. För att hjälpa SR felsöka, bad de mig i juli 2020 att ordna denna sida. Här diskuteras problemen: https://kundo.se/org/sverigesradio/d/rss-strommar-i-wordpress-saknar-lankar/#c3595262

Jag har även anmodat WordPress att hjälpa SR, och fick exakt lika många svar som deras support är värd: https://wordpress.com/sv/forums/topic/rss-strommar/

SR har beslutat att inte åtgärda problemen. 🔗 Analys

privatspaning logo strip