Slavsamhällets kultur

star-trek-borg
Star Trek Borg, modifierade drönare i det ultimata, identitetslösa, integritetslösa och kollektiva slavsamhället
Utbytbarhet & konformitet

Slavar måste vara utbytbara. En unik, begåvad slav är en slav med makt. Etablissemanget kan inte tillåta sig att bli beroende av någon oersättlig slav. Utbytbarhet kräver att alla är likadana, med samma förmågor och acceptans av miljöer och uppgifter.

Man börjar med att säga att alla är likadana, vilket legitimerar konforma miljöer utan alternativ. Därefter kommer personer som miljön inte passar att få sämre livsförutsättningar och därmed falla bort ur genpoolen, varpå reell likhet uppnås med styrd evolution.

System- och reglerteori lär att ett styrsystem måste ha minst lika många dimensioner som det system som skall styras. Om befolkningen består av individuella original, resulterar statens påverkansoperationer i att alla springer åt olika håll. Om barnen i stället tränas att göra och tänka likadant i en skolmiljö där alla gör samma saker i samma takt på samma sätt i samma miljö, formas konformism där alla reagerar likadant och springer åt samma håll, varpå styrbarhet etableras.

Designad sinnessjukdom

En frisk hjärna kan inte kontrolleras. Kontroll kräver sinnessjukdom. Psykopaten Bertrand Russel skrev (och menade) att det är skolans uppgift att lära barn att ’snö är svart’, att det är lärarens uppgift att träna barnen på sådant sätt att de för återstoden av sina liv inte kan tänka eller agera på annat sätt än läraren avsett.

Det är ingen tillfällighet att 25% av USA:s collegestudenter uppgetts gå på psykofarmaka, eller att psykiska besvär och utskrivning av psykofarmaka ökar bland ungdomar i Sverige. Det ingår som en beräknad effekt av vetenskapligt tyranni.

Individualitet utplånas

Individualitet står i vägen när slaven skall formas och nyttjas. En slav kan inte tillåtas ha egna värderingar och principer. Värdegrundskonformism och livsstilskonformism är helt nödvändiga i ett slavsamhälle.

Utan fri vilja, ambitioner eller hopp

En slav skall inte ha avsikter eller drömmar om framtiden. En slav skall inte planera sin tillvaro. Skolan behöver låsa barnen till en fast läroplan, lika för alla, utan utrymme för individuella bildningsmål. Eleven skall inte ha utrymme att självständigt planera sitt arbete. Även yrkeslivet skall låsas till fasta strukturer som minimerar självständiga förhållningssätt.

De som är missnöjda skall avsiktligt inte ha möjlighet att förbättra sin situation. ”I som här inträden låten hoppet fara.” är faktiskt en grundläggande komponent i en slavkultur.

Efter Napoleonkrigen frågade tyska politiker sina preussiska generaler varför man hade förlorat. De fick svaret att den tyska soldaten tänkte för självständigt på slagfältet. Generalerna föreslog en skolgång där arbetet indelades i korta pass med klockringning emellan, samt att läraren skulle fokusera på detaljfakta i stället för sammanhang.

En sådan skola infördes över västvärlden. Eleverna befann sig plötsligen i situationen: ’ring’ — gör si — ’ring’ — gör så — ’ring’ — gör si — ’ring’ — gör så — dag ut, dag in, år ut, år in, under hela sin barndom. Utan utrymme för personliga prioriteringar och medvetna sammanhang, förtvinar den självständiga tanken och förmågan till personliga initiativ.

Staten bestämmer individens utbildning och yrke

I slavsamhället blir dina förmågor uppmätta, varefter staten bestämmer vad du skall utbildas till och senare arbeta med. Det är staten, inte slaven som bestämmer vad slavens liv skall användas till.

Ingen sanning

Oberoende sanning är ett klassiskt hot mot all maktutövning, och tillåts givetvis inte bland slavar. Slavens verklighetsuppfattning skall vara densamma som presenteras av centralmaktens lydmedier, med designade lögner, tokerier och allt. Inga andra uppfattningar av tillvaron kan tillåtas. Slavarnas egna röster tystas. Slavar skall tro på de lögner de serveras, och inte säga något själva, oavsett sanningshalt eller relevans.

Ingen moral

En slav får inte ha någon egen moral, eller rättare sagt skall ha vilken moral som helst makten önskar — för stunden. Makten dikterar en föränderlig politiskt korrekt åsiktskorridor. Slavens uppgift är oavbruten lyhördhet inför ögonblickets förkunnade ’moral’, och anpasslig flit att nå åsiktskorridorens ständigt ändrade mittfåra. Trygghet vore makt. Slavar måste känna konstant osäkerhet i sina påtvingade värderingar, ändlöst vaksamma på maktens nya normer, utan ro att någonsin få känna efter vad de själva tycker. En slav tillåts inte ha ryggrad, kontroll eller trygghet, ty ryggrad, kontroll och trygghet innebär makt.

Alla vet att Sveriges officiella verklighets­beskrivning och värdegrund är en stor bluff. Inte minst de som torgför den och gynnas av den. Den politiskt korrekta medborgaren måste vara lyhörd för vad som är sant just i dag, och beredd på att det plötsligt kan svänga 180°.

Igår var det rasistiskt att påstå samband mellan kriminalitet och invandring. Idag är samma åsikt klok och insiktsfull.

Vad är sant i dag? Hur ska jag göra för att tryggt ligga kvar i åsiktskorridorens mitt och fortsätta att få kulturbidrag, journalistpriser och utmärkelser för ’civilkurage’?

Sveriges politiskt korrekta åsiktskorridor är slavträning.

Det krävs en stor lögnapparat för att upprätthålla denna skenverklighet — men lögner har aldrig varit något problem för politiker. Faktum är att just politiker har visat sig inte ge utslag i lögndetektorer. Vid jämförelser mellan politikers och psykopaters personlighetsdrag, har man heller inte kunnat se någon skillnad. Endast psykopater kan bygga system på lögner, och har den egendomliga upplevelsen att ord definierar verklighet. Då finns ingen lögn, ty vadhelst de må ha sagt blev just sanning. Det låter vansinnigt, men är vad man finner när man studerar dem. När man förstår hur de fungerar, blir det svårt att se dem som riktiga människor.

Androgyna & avsexualiserade, via perverterad hypersexualitet

Slavar skall inte slösa tid och energi på sexualitet. De skall inte ens kunna göra barn på eget initiativ. Hela befolkningen (utom etablissemanget) behöver steriliseras och göras androgyn. Alla barn skall tillverkas kontrollerat in vitro (labbframställas). Västvärldens fertilitet har redan gått ner till populationshotande nivåer.

Dagens sexuella dysfori handlar om att förstöra sexualitet och familj. Det är inte alls meningen att det skall fortsätta såhär. Man göder alla sidor för och emot hbtq-kulturen, och skapar så mycket konflikter och oredlighet som möjligt. En dag avser man konstatera att det här duger inte, kaoset är för stort. Den slutgiltiga lösningen blir avsexualiserad, steril androgynitet.

Hegeliansk dialektik: tes — antites — syntes, heterosexualitet — könsdysfori — androgynitet

Små fula slavar vs långa vackra herrar

Slavar och herrar skall med genmodifiering splittras till två olika arter: små fula slavar och långa vackra herrar. RNA-vacciner kan även ändra DNA. Etablisemanget och folket får olika vacciner. När all fortplantning sker in vitro (provrör), kombineras den med genmodifiering och tekniska implantat, som gör folket till lydiga drönare (Star Trek Borg).

Matriarkat

Slavsamhället är ett matriarkat (kvinnostyre). I den transatlantiska slavhandeln gav man slavkvinnor makt över andra slavar (big mama). Kvinnor vid makten bidrar till att forma ett konformistiskt slavsamhälle, då kvinnans natur ser till att hålla folket inom leden. Den forntida Hel-kulten var ett matriarkat, varur ordet ”helvete”.

När ett folk skall kuvas sätter man kvinnorna vid makten.

Primitiv inkvartering

Det skall vara billigt och okomplicerat att ordna slavarnas inkvartering. En slav får inte ställa krav, utan skall vara nöjd med enkla levnadsomständigheter. I stället för vackra, utsmyckade hus och stadsmiljöer, skall slavar tränas att leva i enkla, fula lådor i enkla, fula stadsmiljöer (betong-öknar).

Inget privatliv

Slavar skall inte ha något privat utrymme, varken fysiskt eller psykiskt. Dina herrar skall vara ständigt närvarande i varje litet skrymsle av din tillvaro, utan någon minsta privat sfär att någonsin dra sig undan till, ens för ett ögonblick. ”De” är närvarande på gatorna, vid din sovplats och i din hjärna — utan uppehåll, vila eller undflykt.

”I de dagarna kommer människorna att söka döden, men de skall inte finna den. De kommer att önska sig döden, men döden skall fly ifrån dem.” — Upp 9:6

Ingen familj

En slav skall vara individuellt disponibel och spenderbar, och får inte vara bunden till någon familj. Familjen bildar en enhet med ett mått av självständighet. En slav kan inte tillåtas ha någon livspartner eller egna barn.

Det heliga äktenskapet upphävs. Skilsmässor normaliseras och underlättas. Familjen demoniseras.

Många tog otäckt snabbt till sig den nya livsstilen med plastfamiljer, som snabbt löses upp och nybildas. Det är meningen att plastfamiljernas situation skall göras alltmer omöjlig med tiden, varpå krav på nyordning kan presenteras — ett familjelöst samhälle. Dagis var bara början.

Egendomslös

En slav skall inte ha någon privat egendom, ingen egen bostad eller bil, inte ens äganderätt till sin kropp, sina tankar eller ens sin själ. Varje minsta form av privat egendom skapar oberoende, något en slav absolut inte kan tillåtas. Slaven skall leva ur hand i mun, totalt utan självständigt handlingsutrymme.

Rättslös

Slavar måste vara absolut rättslösa. Det vore otänkbart att en slav skulle kunna säga emot och hävda ’sin rätt’. Slaven kan inte ha rätt till vare sig fri vilja, egendom, hälsa eller ens till sitt liv. Om en nyttigare slav behöver organtransplantation, kan en annan mindre nyttig slav dödas som donator. (Makteliten har exponerat kannibalistiska tendenser, och torde föredra färskt kött, utan att måltiden protesterar.)

Sveriges rättssystem är redan korrumperat. Domstolarna underställdes justitiedepartementet 1975, och är sedan dess ett regeringsorgan. Domare gör först politisk karriär [!]. Situationen med det svenska rättsväsendet är ovärdig en demokrati. Domstolar måste stå helt oberoende, om landet skall kallas fritt.

Undervärdig mat

Fullvärdig mat för slavar är inte att tänka på. De skall bara ges vad som är nödvändigt för att inte bli sjuka och dö. I ett fritt samhälle söker man optimala näringsnivåer för individens bästa funktionsnivå, i ett slavsamhälle bara minimala nivåer.

Svenska livsmedelsverket presenterar endast minimala näringsnivåer, utan intresse för de optimala.

Luciferiansk religion

Sann kristendom står för unik, fri individualitet, och är slavsamhällets stora fiende. Kristna kommer att förföljas intill döden. Islam passar makten bättre, men är fortfarande i vägen för hämningslöst utnyttjande av slavar. Maktmän har redan fördolt meddelat att slavsamhällets nya religion blir ren luciferianism. Gör vad du vill (med slavarna).

Kommunismen skapades av internationellt organiserad satanism, och realiserade i Sovjetunionen det ohyggligaste slavsamhälle som den mänskliga historien någonsin skådat. Kommunism och socialism kallas ateistiska, men är egentligen satanistiska, bokstavligen och reellt.

Varje skämt är en liten revolution.— George Orwell
Skratt förtar rädsla, ett av maktens mest effektiva verktyg.

Efterord

Det går att skriva mycket om detta, men här sätter jag stopp. Man kan lätt konstatera att Sverige sedan länge formas till ett slavsamhälle, att svenska folket systematiskt genomgår förberedande slavträning. En dag kommer en chock i systemet, som COVID-19 plandemin, vilken möjliggör för makthavarna att snabbt och slutgiltigt stänga frihetens grindar. Slavägarnas strategi är att spinna in oss långsamt, tills det är för sent att reagera. De sista momenten blir öppet brutala, då folk till slut förstår (får man hoppas). Mörkmännen själva har sedan länge bakom ridåerna meddelat att allt redan är på plats. Bara skriken och vrålen återstår.

visdom

privatspaning logo strip